Pro odborníky - klinicky ověřené složení

„GS Merilin HARMONY byl vyvinut farmaceutickými odborníky a splňuje nejnáročnější kritéria kvality. K odborné diskusi a žádosti o více informací k účinným látkám a jejich vlivu na organismus, jsme vždy k dispozici.“

Ploštičník hroznatý tradiční i ověřený

Studie německých lékařů* prokázala, že účinky látek z ploštičníku je možné zvýšit. Vyššího účinku bylo dosaženo nejen u žen s klasickými vasomotorickými příznaky, ale také u žen s výkyvy nálad, mírnými depresemi či poruchami spánku.

Studie, které se zúčastnilo 6141 žen, zjišťovala účinnost kombinace výtažku z ploštičníku (20 mg) a třezalky tečkované (Hypericum perforatum, 300 mg) v porovnání se zavedenou terapií samotným ploštičníkem. Doporučené dávkování kombinovaného přípravku bylo 1 až 2 tablety denně.

Sledování pacientek trvalo celkem 12 měsíců, přičemž ženy v této době docházely na pravidelné kontroly k lékaři. Po vyhodnocení výsledků se ukázalo, že účinnost kombinace na návaly, pocení i psychické obtíže je vyšší než při podávání samotného ploštičníku.

* Briese et al. Maturitas 57 (2007) 405-414.

plosticnik

Ploštičník hroznatý tradiční i ověřený

Ploštičník hroznatý (Cimicifuga racemosa) patří k nejspolehlivějším a nejvíce vědecky prozkoumaným alternativám hormonální léčby v menopauze. Tuto tradiční léčivou bylinu z východního pobřeží USA využívali již před staletími Indiáni a moderní medicína ji věnuje pozornost už více než půl století. Účinky i bezpečnost ploštičníku byly ověřeny řadou klinických studií.

Třezalka tečkovaná je účinná a bezpečná

Třezalka tečkovaná je známa a používána jako mírné antidepresivum. Vyšší dávky se používají k léčbě pacientů s mírnou až střední depresí. Nižší dávky jsou však účinné i u lidí, kteří mají psychické problémy, především výkyvy nálad, ale tyto problémy nejsou považovány za nemoc. Proto mohou z podávání třezalky velmi profitovat i ženy okolo menopauzy, které nejsou nemocné, ale přesto prožívají psychicky náročné období.

trezalka

Optimální alternativa k HRT: Cimicifuga racemosa a třezalka tečkovaná

Kombinace ploštičníku s třezalkou se tedy jeví jako optimální alternativa hormonální substituční terapie, která je vysoce účinná kal proti návalům horka a pocení, tak i proti depresívním náladám a poruchám spánku, které období přechodu často doprovázejí a snižují kvalitu života velkého množství žen. Kombinace ploštičníku s třezalkou významným způsobem zvyšuje kvalitu života a pomáhá prožívat život naplno.